DÜNYADAN ATA SÖZLERİ

Adam adama yük değil,can bedene mülk değil.

Abdal ata binince bey olduğunu sanır.

Acele etmeyen, tavşana yetişir.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.

Acındırırsan arsız,acıktırırsan hırsız olur.

Aç kurt aslana saldırır.

Aç kurt, hızlı koşarak gelir.

Aç ne yemez? Tok ne demez?

Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış.

Ağa terlemedikçe,hizmetkar kımıldamaz.

Ağaç ne kadar uzasa,balta dibinde hazırdır.

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.

Ağır kazan geç kaynar.

Ağzı büyük olana kepçe kasıktır.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Akan çay her zaman kütük getirmez.

Akıllı kişi atını, ahmak karısını över.

Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez.

Al elmaya taş atan çok olur.

Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

Allah'ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz.

Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez;çam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır.

Almadığın hayvanın,kuyruğundan tutma.

Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

Altın leğenin kan kusana ne faydası vardır.

Ambarda kalan sıçan aç kalmaz.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Arı bal alacak çiçeği bilir.

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.

Arpa ekip buğday bekleme.

Arsız güçlü olunca haklı suçlu olur.

Arsızın yüzüne tükürmüşler,yağmur yağıyor sanmış.

Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.

Aslı ne ise, nesli de odur.

Aşk ile öksürük hiç bir zaman saklanamaz.

Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın

At alırsan, binip al, evleneceksen kadını görüp al.

Ateş kış gününün meyvesidir.

Atın ardında, kadının önünde gitme.

Atına bakan ardına bakmaz.

Avcı kedi mırıldamaz.

Avcı ne kadar yol bilse, ayı o kadar yol bilir.

Ayrılıkla ölümü çekmişler, ayrılık zor gelmiş

Az yiyen az uyur,çok yiyen güç uyur.

Azan kurda kızan köpek.

Baca eğri dahi olsa duman doğru çıkar.

Bağa bülbül, adama akıl yakışır.

Bahşiş atın dişine bakılmaz.

Bak bana bir gözle bakayan sana iki gözle.

Bal olan yerde sinekte olur.

Bal tutan parmağını yalar.

Baş nereye giderse ayakta oraya gider.

Başaran bal yer,başaramayan yal yer.

Başın sağlığı dünyanın varlığı.

Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet.

Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.

Ben ağa sen ağa bu ineği kim sağa.

Beyaz köpeğin pamuk pazarında zararı olur.

Bıçak sapını kesmez.

Bin Çelebi bir çıplağı soyamaz.

Bir "yer’im." diyenden kork, bir “yemem” diyenden.

Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever.

Bir adam köprü kurar, bin adam geçer.

Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez.

Bir dala basınca, bin dal sallanır.

Bir dostun bin düşman kadar kahrı olur.

Bir düşman çok, yüz dost azdır.

Bir edene,bir eden bulunur.

Bir kere "Al şunu" demek, iki kere”Ben vereceğim" demekten iyidir.

Bir kesekle iki serçe vurulmaz.

Bir korkak bin orduyu bozar.

Bir şekilde doğar, fakat bin bir şekilde ölürüz.

Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer.

Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini severler.

Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir.

Biri yarar,ikisi yarar,üçü zarar.

Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.

Boş duranın ayağına şeytan takılır.

Boş çuval dik durmaz.

Boyuma göre boy buldum,huyuma göre huy bulamadım.

Büyük lokma ye,büyük söz söyleme.

Büyük ye, büyük söyleme.

Can çıkadı, huy çıkmadı.

Cefasız sefa olmaz.

Civcivin şansı olsaydı, tavuğun memesi olurdu.

Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan iyidir.

Çuvaldız olup çuval dik, deve olup katarda dur.

Çağırsalar da gitmesem,çağırmasalar da sitem etsem.

Çağrılan yere erinme,çağrılmayan yere görünme.

Çelik gibi sert hamur gibi yumuşak olma.

Dağa çıkan düz aramaz.

Dağda bağın var yüreğinde dağın var.

Davacın kadı olursa,yardımcın ALLAH olsun.

Davetsiz düğüne gelen,minderini beraber götürür.

Davetsiz gelen,mindersiz oturur.

Dayakla ayı bile molla olur.

Demir nemden insan gamdan çürür.

Değirmende doğan sıçan,gök gürültüsünden korkmaz.

Demir nemden insan gamdan çürür.

Deve kuraklıkta yürür, ama bir de onu bataklıkta gör.

Deveciyle dost olanın,üst eşiği yüksek olur.

Dikenler arasında güller yetişir.

Dilencinin keyfi işlek caddede gelir.

Din olan yerde kin olmaz.

Doğru sarsılır ama yıkılmaz.

Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır.

Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

Dumansız baca, çekişmedik kari koca olmaz,

Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım.

Edepli edebi edepsizden öğrenir.

Eken biçer, konan göçer.

El beğenmezse yer beğenir.

El uzatılan yere dil uzatılmaz.

El yahşi biz yaman,el buğday biz saman.

Emanet atın dişi arpa yerken kırılır.

Emek olmadan yemek olmaz.

Erkek yaşını saklamaya, kadın ise saklamamaya başladığı zaman yaşlanmıştır.

Eski aşklar yanmış, sönmüş kömür gibi gayet kolay alev alır.

Eski düşman dost olmaz, olsala dürüst olmaz.

Eşeği üç kuruş, semeri beş kuruş.

Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.

Evlilik, bir kale gibidir. Dışarıdakiler oraya girmek için,içindekiler de dışarı çıkmak için uğraşır dururlar.

Evlinin bir evi,bekarın bin evi vardır.

Geçinmeyi bilmeyene dokuz koca az.

Gençliğin kıymeti bilinse ihtiyarlığın şikayeti olmaz.

Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş.

Güneş girmeyen eve doktor girer.

Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal.

Güzellik, kadınlara verilen ilk hediye, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir.

Hak, yenir ama hazmedilmez.

Hakiki sevgi ayrılıkta unutulmaz.

Haktan gelen haktır,inanmayan ahmaktır.

Hava ya bulutlu olacaktır, ya da güneş açacaktır.

Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir.

Hekimden sorma çekenden sor.

Her şey aslına döner.

Her yerin tilkisini kendi tazısıyla avla.

Her yokuşun bir inişi vardır.

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz.

Herkesin hamuru ekmeğine göredir.

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.

Hiç bir mutfak, iki kadını alacak kadar zengin değildir.

Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler.

İğne kadar delikten, deve kadar soğuk girer.

İlk karını sana Allah, İkinci karını insanlar, üçüncüsünü ise şeytan gönderir.

Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir.

İlk karını sana Allah, ikinci karını insanlar, üçüncüsünü ise şeytan gönderir.

İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır.

İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar.

İsin yanına giden is,misin yanına giden mis kokar.

İstediğini söyleyen,istemediğini işitir.

İşi olmayanın aşı olmaz.

İt hurar, karvan otar (İt ürür, kervan yürür).

Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar önünden gidenin arkasından koşar.

Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar

Kar kuytuda,para cimride eğleşir.

Kar ne kadar yağsa da yine yaza kalmaz.

Katıra cilve yap demişler,katır çifte atmış.

Kaynayan kazan kapak tutmaz.

Keçinin eceli gelince,çobanın sopasına sürter.

Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir.

Kele köseden yardım olmaz.

Kelin ilacı olsa başına sürer.

Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz.

Kışın yasa,yazın tasa oturulmaz.

Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü!

Körler memleketinde şaşılar padişah olur.

Kul bunalmayınca Hızır yetişmez.

Kuvvetten düşen it, yatıp ürür.

Kedinin boynuna ciğer asılmaz.

Kedinin usluluğu sıçanı görünceye kadar.

Kör tavuğa her şey darıdır.

Küçük taş baş yarar.

Kurt kurdu korur.

Küçük kazançlar servet getirir.

Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler dilsizdir.

Korkak dostun olacağına,cesur düşmanın olsun.

Kaşık ile verir,sapı ile gözünü çıkarır.

Küçük suda büyük balık olmaz.

Kel yanında kabak anılmaz.

Misafir on kısmetle gelir,birini yer dokuzunu bırakır.

Mazlumun ahı indirir sahi.

Mızrak çuvala sığmaz.

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin.

Nasipsiz köpek kurban bayramında sefere çıkar.

Nisan yağmuru mayıs çiçeği getirir.

Ne verirsen elinle,o gider seninle.

Okumadan molla olan, gagalamayan karga olur.

Okumayı sevmeyene dokuz hoca az,geçinmeyi bilmeyene dokuz koca az.

Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder.

Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Pireye kızıp yorgan yakma.

Sirke ham olursa kendi kabını yarar.

Sis, yelpaze ile dağıtılmaz.

Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli.

Şeytan hakkında konuşmayın.Gençlerin kalbinde merak uyandırır.

Sofrada elini,mecliste dilini kısa tut.

Pişinceye kadar dururda,soğuyuncaya kadar durmaz.

Sevilmedik ot, insanın başucunda biter.

Şimşek çakmadan gök gürlemez.

Sana laf getiren senden laf götürür.

Sel ile gelen yel ile gider.

Selin ağzı tutulur elin ağzı tutulmaz.

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.

Tembele dediler kapıyı ört,dedi:Yel eser örter.

Tez binen tez iner.

Tarlanın beyi olacağına, kalenin iti ol.

Terazi hatır sormaz.

Ucuz şeyin çorbası tatlı olmaz.

Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız.

Üç şey gizlenemez:aşk,duman,yoksulluk.

Üç taşınma, bir yangına bedeldir.

Ucuz alan pahalıyı alır.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır kıymeti.

Vermeyince Mabud,ne yapsın Mahmut?

Vaktinde firar zaferdir.

Yatağa yattığım zaman, problemlerimi elbiselerimde bırakırım.

Keçinin başı olacağına, koyunun kuyruğu ol.

Yatağa yattığım zaman, problemlerimi elbiselerimde bırakırım.

Yalan, dört nala gider; gerçek, adım adım yürür fakat, gene de vaktinde yetişir.

Yılan kovalarsa yola; deve kovalarsa yokuşa kaç.

Yumuşak huylu atın çiftesi yaman olurmuş.

Yatan aslandan,gezen tilki yeğdir.

Yavaş kaynayan aşın dibi tutmaz.

Yavaş tükürüğün sakala zararı var.

Yılan bile doğrulmayınca,deliğine giremez.

Yoldan kal,yoldaştan kalma.

Zurna çalanın yanında limon yenmez.Okunma Sayısı:985    
Eklenme Tarihi:17-04-2018 10:20    

HENÜZ YAPILMIŞ YORUM YOK

 

                                                             YORUM EKLE

MESAJINIZ(Max 3000 karekter)  

© Copyright 1998-2018 www.omeryildiz.com.tr .Tüm hakları saklıdır.
destek@omeryildiz.com.tr